Sensorer og Instrumentering

Brugen af sensorer er en meget stor del af Move Innovations udviklinger. Ofte bruger man sensorer til at opsamle data. Denne data kan man eksempelvis bruge til at drive automatiserede processer, statistik eller til at træffe datadrevne beslutninger. 

Sensorer kan give dig en vigtig kontekstuel information. 

I vores udvikling af (I)IoT, elektroniske og digitale produkter indgår der ofte trådløse sensorer. Vores indlejrede sensorer skaber den rå data, som vi behandler og analyserer. Vi har erfaring med at benytte alle typer af sensorer og tilhørende protokoller. Findes der ikke en sensorer til at opsamle ønskede data, kan vi udvikle en sensor specielt til dig og dit projekt. Men vi har også stor erfaring med at anvende eksisterende sensorteknologi til at udregne andre parametre, således at vi ikke behøver at udvikle en helt ny type sensorer, men blot bruge eksisterende på en anden måde.    

Vores kendskab og erfaring med sensorer har også gjort, at vi har et stort indblik i og kontakt med specialiserede sensor fabrikanter verden over, og vi kan derfor hurtigt hjælpe dig med den type sensor du skal bruge i din udvikling.

Instrumentering

Når man udvikler et instrumenteringssystem, skal man først identificere de nødvendige sensorer og bestemme, hvordan de skal implementeres. Dette omfatter valg af den rigtige type sensor, placeringen af sensorerne, valget af tilslutningsmetode (kablet eller trådløst), og hvordan man sikrer præcise og pålidelige målinger. Der kan også være behov for at overveje faktorer som strømforsyning, dataopsamling, signalbehandling og datalagring.

Kalibrering af sensorer er en vigtig del af instrumenteringen. Det indebærer at sammenligne sensorernes målinger med kendte standarder for at justere og korrigere eventuelle afvigelser eller fejl. Dette sikrer, at sensorerne giver præcise og pålidelige data.

Efter instrumenteringen skal de indsamlede data behandles og analyseres for at få meningsfuld information. Dette kan omfatte filtrering af støj, beregning af statistik, visualisering af data og udtrækning af relevante oplysninger. Denne analyse kan bruges til at træffe beslutninger, optimere processer, diagnosticere problemer eller identificere mønstre og tendenser.

Samlet set handler instrumentering ift. sensorer og udvikling om at designe, implementere og vedligeholde systemer, der bruger sensorer til at indsamle værdifulde data. Det spænder fra valg af de rigtige sensorer til integration, kalibrering og analyse af dataene for at opnå indsigt og forbedre effektiviteten i forskellige applikationer.

Vores arbejde med og brugen af sensorer, samt behandlingen af den data sensorerne genererer, har gjort os eksperter i instrumenteringen af løsninger.
Måleinstrumenter, visualiseringer af data og det at sætte løsninger i et effektivt og brugbart system er en vigtig del af udviklingen af apparater og mekatroniske løsninger. Vi kan hjælpe dig med at integrere løsninger i jeres eksisterende system.

Med vores ekspertise i sensorer og rådgivningen inden for instrumentering, kan vi afhjælpe dig med usikre målinger og data.