Innovation

Vi gør brug af forskellige innovationsmetoder i vores udvikling.

Innovativ udvikling i fokus

Hos os er innovation drevet af viden, fremdrift og visioner og vi arbejder med forskellige innovationsmetoder, herunder brugerdrevet innovation, værdidrevet innovation og teknologidrevet innovation.

  • Brugerdrevet innovation anvender vi, når vi innoverer og grænseflade tester sammen med slutbrugerne fra idé til endeligt produkt. Brugernes erfaring og nutidsbillede kan dog dominere og skævvride et udviklingsforløb, hvor det fremtidige brugsbillede, når produktet skal ramme markedet om eksempelvis 2 år, er det vigtigste. I vores verden drejer det sig om at fastholde visionen for brugerne og omdanne visionen til et fremtidssikret produkt. Denne metode brugte vi bl.a. i udviklingen af Spiromagic, som du kan læse om her.

  • Værdidrevet innovation er den værdi som produktet tilfører en producent og hele værdikæden inklusiv slutkunderne. Her ser vi mindre på markedet, da det er defineret af vores kunder. Vi ser på den måde, vi kan tilføre mest værdi til kunden og kundens kunder. I vores verden drejer det sig primært om at ramme de behov, der er defineret af kunden, på den bedste og billigste måde. Denne metode brugte vi bla, i udviklingen af Mouldflo, som du kan læse om her.

  • Teknologidrevet innovation anvendes når rammerne for alle interessenterne er kendte og det drejer sig om at udvikle og producere produktet til en given kvalitet og en given pris, og ikke om afdækning af behov og værditilvækster. Det drejer sig om at ramme kundens specifikke krav.