Design og konstruktion

Move Innovation tror vi på at de bedste løsninger bliver udviklet i tæt samarbejde. Vi har derfor samlet forskellige eksperter, med forskellige kompetenceområder i samme udviklingshus. De forskellige afdelinger, hardware, software, design, konstruktion og mekanik ligger i forlængelse af hinanden og sparer til dagligt med hinanden. Dermed sikrer vi os at, din løsninger bliver kigget på fra forskellige perspektiver.

Din løsning bliver derfor gennemtænkt og gennemtestet, hvilket er din garanti for den mest optimale løsning. 

I vores design, konstruktion og mekanik afdeling beskæftiger de sig til dagligt med alt fra design, 3D prints, renderinger og visualisering af produkter til mekanik og konstruktionen af produkter. 

 

I design, konstruktion og mekanik afdelingen tager vi din udvikling gennem forskellige faser, disse faser kan du se herunder

Idefasen

Design Konstruktion og Mekanik Afdelingen kan i nogle projekter være med fra starten af og andre gange kommer deres kompetencer først i spil, senere i udviklingsforløbet.

Fundamentet for et vellykket projekt er en specifik og detaljeret kravspecifikation , er kravspecifikationen ikke dét, kan dette påvirke effektiviteten af det fremtidige udviklingsarbejde. Derfor afholder vi gerne en workshop med dig, hvor vi får klarlagt ned til mindste detalje, hvad din udvikling skal indeholde og hvordan denne skal se ud. 

Ved denne workshop arbejder vi også på at gøre potentielle problemstillinger til håndgribelige løsninger. Dette fremmer det fremtidige samarbejde på tværs af de forskellige afdelinger, som bidrager til udviklingen af produktet.  

Vi vil i samarbejde med dig, liste alle tænkelige koncepter, features og løsninger for din ide og derefter sammen udvælge og rangere de forskellige løsningsforslag og features. 

Analyse

Vi kan lave forskellige typer af analyse af dit produkt samt screening af markedet, for at vurdere hvorledes produktet har en nyhedsværdi, eller om markedet allerede er mættet af den type produkter. Dette indbefatter alt fra kvantitative spørgeundersøgelser online, til kvalitative undersøgelser af og med slutbrugeren til dit produkt, samt andre eksperter på området.

Derudover laver vi også en teknologianalyse, hvor vi vurderer og tester hvorledes den ønskede teknologi virker i praksis. Vi vurderer hvor i dit udviklingsprojektet der kan opstå problemer baseret på produktets funktionaliteter, budget og udviklingstid samt produktionsmetode.

Konceptualisering

Konceptualisering gør dit produkt mere markedsduelig og din løsning bliver mere helhedsorienteret og bedre tilpasset brugerne. Ved konceptualisering tegner og designer vi ofte produktets første form i programmet SolidWorks.

Vi kan eksempelvis også lave en mock-up, som er den første udgave af en fysisk model. 

Konceptualiseringen er med til at give en fælles form og forståelse af produktet. I design, konstruktion og mekanik afdelingen har vi fokus på produktets form, udtryk og dets funktionalitet. Dette bygger ovenpå brugerundersøgelsen og kravspecifikationen i idefasen. 

Design

På baggrund af de indledende faser, kan vi designe forskellige dele, elementer eller hele dit produkt. 

Dette kan eksempelvis være design af brugerfladen på en skærm, i en app eller på en hjemmeside, eller en visualisering af produktet, foruden design af produktets fysiske udformning. Vi udarbejder også forskellige renderinger af dit produkt. 

Det er vigtigt for os, at dit produkt får den ønskede farve, overflade, tekstur og funktion, for at sikre dette laver vi forskellige modeller

  • Funktionsmodel er en model af produktet unikke funktionaliteter 
  • Skuemodellen fokuserer på at ligne det endelige produkt i form og finish, dog har skuemodellen ingen funktionalitet. 

Når din udvikling er klar, laver vi en prototype, som indeholder produktets funktionaliteter, således at produktet kan afprøves af brugerne.  

Vi kigger også på brugernes samlede oplevelse af produkt, udpakning og brug samt indsætter dit produkt i de ønskede brugsmiljøer. Vi tester produktets funktionalitet på forskellige brugere og undersøger hvordan det opleves og opfattes samt om produktet lever op til krav og specifikationer som tidligere er besluttet.

I design, mekanik og konstruktionsafdelingen kan vi også fremstille en komplet 3D tegning af dit produkt, med mål i Solidworks og inkludere en stykliste med alle komponenter, dit produkt indeholder, således at dit produkt er klar til produktion.

Har du et eksisterende produkt, som du ønsker at optimere og forbedre ift. produktets  funktionalitet, pris, produktion og samling, kan vi også hjælpe dig med dette.  

Design For Manufacturing

Der skal tages stilling til flere forskellige faktorer i forbindelse med opstart af produktionen af dit produkt, herunder materialevalg, produktionsteknologi, efterbehandling, packaging, logistik og transport. Vi hjælper dig, således at du træffer de rigtige valg i forbindelse med produktionsfasen, og vælger den rette til produktion af dit produkt. Skal der laves under 2000 enheder om året, kan vi stå for produktionen og samlingen af din udvikling. 

Vi laver en 3D fil, som kan sendes til en producent. Afhængigt af, hvilken type produktionsteknologi der vælges, skal der tages højde for forskellige ting. Ved eksempelvis en plastproduktion skal 3D filen indeholde slipvinkler på alle delene og desuden skal der tages højde for plastsugninger.   

Dokumentation

De forskellige processer i tilblivelsen og udviklingen af dit produkt skal dokumenteres og der udarbejdes en rapport, som beskriver alle valg samt fravalg i design-, mekanik- og konstruktionsforløbet, denne udarbejder vi for dig.

Derudover udarbejder vi en skriftlig og illustrativ guide, til hvordan produktet skal samles. Vejledningen gøres brugervenlig med inddelinger i steps og vejledende tekst til hvert stadie, så dit produkt kan samles af andre, hvis du skal have samlet mere end 2000 enheder om året og vi ikke skal stå for samlingen af dit produkt.

Vi kan også udarbejde en manual til slutbrugerne. Denne fortæller brugerne hvordan produktet samles, installeres og tages i brug. Manualen bliver lavet, så den er nem, overskuelig, og inddelt steps med tilhørende illustrationer så slutbrugerne kan tage dit produkt i brug.