MouldFlo

Monitorering af kølesystemer

Mouldflo er en intelligent manifold, der blev udviklet til monitorering af kølesystemer ved plaststøbning, og kan således overvåge flow og energitab i kølekanaler.

Udviklingen af Mouldflo begyndte i maj 2012, da vi blev præsenteret for et problem med tilstopning af kølekanaler i plaststøbemaskiner. Sammen med tre andre firmaer påbegyndte vi et samarbejde med en plastproducent i juni, hvorefter vi udførte analyser, lavede simuleringer samt praktiske tests, der viste, at der ikke fandtes et system på markedet, der kunne leve op til kravene. Herefter lavede vi workshops, tests og samtaler med plastproducenten, der førte til udviklingen af en prototype bestående af software, elektronik og mekanik. Pilottesten blev godkendt i slutningen af 2012 og det endelige system kom på markedet 1. januar 2013, blot syv måneder efter projektets start.

Ved at overvåge indløbstemperatur, returflow og returtemperatur på hver enkelt kølekanal, sikrer Mouldflo at de opstillede kølekrav opfyldes, hvilket giver højere kvalitet og mindre fejlproduktion.
Ved at anvende flowsensorer af Vortextypen valideres målingerne matematisk i mikroprocessoren. Målingerne foretages i realtid og data sendes eksempelvis via ethernet til andre systemer helt enkelt, og gør det derfor muligt hurtigt at opdage problemer med vandgennemstrømningen.
Alle kredsløb monitoreres ved hjælp af en touch screen, der viser flow og temperatur. Den interne hukommelse gør det muligt at gemme flere forskellige mould set-ups, så de er klar til brug.

I dag anvendes Mouldflo i virksomheder over hele verden. Der er i de første 3 år af produktets levetid solgt mere end 1000 systemer.

Værktøjskassen

 • Manifold
 • FreeRTOS
 • 1-wire
 • RS-485 kommunikationsprotokol
 • OPC-UA protokol
 • Web service
 • HTML/GUI
 • Tidsserie-database
 • QT (under Linux)
 • Intergrated VNC
 • Vortex sensor (temperatur, flow, tryk)
 • Altium Designer
 • Application programming
 • Energioptimering
 • Procesoptimering